Tiekėjas

Viešoji įstaiga Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

Viso sutarčių per 2017 m. už:

143 223,42 EUR