Tiekėjas

AS Baltem Vilniaus filialas

Viso sutarčių per 2017 m. už:

111 526,56 EUR