Tiekėjas

„Lietuvos energija“, UAB

Viso sutarčių per 2017 m. už:

3 813 061,67 EUR