Tiekėjas

UAB Viešųjų pirkimų ekspertų grupė

Viso sutarčių per 2011 m. už:

250 504,47 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
114883 1 tiekėjas Mokymo paslaugų pirkimas Viešųjų pirkimų tarnyba 150 602,41
112428 Pretenzijos Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymas“ dokumentų parengimo paslaugos pirkimas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 28 736,10

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai