Tiekėjas

UAB "IRDAIVA"

Viso sutarčių per 2010 m. už:

8 328 864,86 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
89545 Širvintų Lauryno Stuokos - Gucevičiaus gimnazijos pastato rekonstravimas, siekiant sumažinti suvartojamos energijos sąnaudas Širvintų rajono savivaldybės administracija 962 986,56
92458 Vilniaus vaikų invalidų ugdymo centro „Viltis“ pastato, I. Šimulionio g. 6, priestato statybos darbai Vilniaus vaikų invalidų ugdymo centras "Viltis" 926 784,06
92203 Pretenzijos PROJEKTO „AMBULATORINIŲ BEI PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS VŠĮ KAIŠIADORIŲ LIGONINĖJE“ RANGOS DARBAI, TECHNINIS PROJEKTAVIMAS IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA VšĮ Kaišiadorių ligoninė 876 969,42
95745 1 tiekėjas Projekto Kompleksinė Paparčių kaimo infrastruktūros plėtra statybos ir rekonstrukcijos darbai, techninio projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 637 164,04
93470 Raseinių krašto istorijos muziejaus pastatas Muziejaus g. 3, Raseiniuose, rekonstravimo rangos darbų pirkimas Raseinių rajono savivaldybės administracija 605 305,84
95286 TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠVIETIMO CENTRO PATALPŲ REKONSTRUKCIJA Ugdymo plėtotės centras 503 794,02
91858 SPECIALIOSIOS PEDAGOGIKOS IR PSICHOLOGIJOS CENTRO REKONSTRUKCIJA Ugdymo plėtotės centras 422 106,70
91605 Pretenzijos Viešosios įstaigos Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro patalpų rekonstrukcijos darbų pirkimas VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠVENČIONIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS 318 936,84
89287 Metalinių drausminančių kelio atitvarų gamybos ir įrengimo Visagino mieste darbų pirkimas Visagino savivaldybės administracija 257 707,43
90823 Pretenzijos Buvusioje naudotų padangų aikštelėje (Žaizdrių k., Trakų r. sav.) įvykusio gaisro padarinių likvidavimas ir užterštos teritorijos sutvarkymas Trakų rajono savivaldybės administracija 225 439,95
96635 1 tiekėjas VšĮ Valstybinio patologijos centro pastato apšiltinimo, įrengiant tinkuoto fasado apdailą, darbų pirkimas Valstybinis patologijos centras 222 580,14
90494 1 tiekėjas VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės pastatų renovavimo nenumatytų darbų pirkimas Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 103 708,13
85268 Pretenzijos Šalčininkų r. sav. švietimo įstaigų (Dieveniškių vid. mokyklų, Šalčininkų lopšelio-darželio Pasaka) pastatų renovacijos projektavimo, projekto ekspertizė, statinio projekto vykdymo priežiūra ir rekonstrukcijos darbai Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 90 173,73
85891 1 tiekėjas Valstybinio patologijos centro techninio aukšto rekonstrukcijos darbu pirkimas Valstybinis patologijos centras 81 093,61
95986 1 tiekėjas Širvintų Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos pastato rekonstravimo papildomi darbai Širvintų rajono savivaldybės administracija 32 831,50