Tiekėjas

UAB "IRDAIVA"

Viso sutarčių per 2009 m. už:

152 181 811,74 EUR
Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
75941 Preliminari Pretenzijos Preliminarioji sutartis dėl pastatų modernizavimo darbų pirkimo per CPO Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 144 810 009,27
78299 Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro pastato Širvintose I. Šeiniaus g. 4, rekonstravimas ir modernizavimas Širvintų rajono savivaldybės administracija 1 417 689,99
75110 Pretenzijos Viešosios įstaigos Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės nebaigto statyti korpuso Vilniuje, Šiltnamių g. 29, rekonstravimo ir pritaikymo Priėmimo skyriui baigiamieji darbai UAB "Vilniaus kapitalinė statyba" 1 359 046,33
72215 VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės pastatų renovavimo techninio projekto parengimas, darbų atlikimas ir projekto vykdymo priežiūra Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 1 140 789,41
77447 Pretenzijos Valstybinio patologijos centro pastato renovavimo (rekonstrukcijos) darbai, įskaitant projektavimo darbus bei statinio projekto vykdymo priežiūrą. Valstybinis patologijos centras 952 842,92
74512 Pretenzijos Ligoninės pastato renovacijos (stogo rekonstrukcija, langų keitimas, lauko durų keitimas ir išorės sienų apšiltinimas) techninio projekto parengimas ir rangos darbų atlikimas Viešoji įstaiga Kulautuvos vaikų tuberkuliozės ligoninė 534 140,82
73874 Kaišiadorių lopšelio-darželio Spindulys pastato išorinių atitvarų bei šilumos ūkio renovavimo darbai Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 471 905,03
79946 Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos Vilties skyriaus pastato renovacija Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 441 004,20
77637 Preliminari VšĮ Žiegždrių psichiatrijos ligoninės TBC gydomojo korpuso rekonstrukcijos (stogo rekonstrukcijos, langų keitimo, lauko durų keitimo, lauko sienų šiltinimas naudojant šilumos izoliacijai akmens vatą, šildymo ir buitinio karšto vandens paruošimas, oro vėdinimo sistema) techninio projekto parengimas ir rangos darbų atlikimas Viešoji įstaiga Žiegždrių psichiatrijos ligoninė 392 095,10
76779 Pretenzijos Utenos RAAD administracinio pastato (8.2) dalies esamų patalpų rekonstravimas į laboratorijos patalpas, šilumos punkto rekonstravimas įrengiant automatizuotą šilumos modulį ir technologinių įrenginių įsigijimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas 329 959,17
75711 Raseinių ,,Kalno“ vidurinės mokyklos rekonstravimas, II etapas Raseinių rajono savivaldybės administracija 179 083,06
77003 1 tiekėjas VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės pastatų 1D 2/p,2D 2/p sienų šiltinimo ir požeminės perėjos tarp pastatų 3D 2/p ir 10D 3/p lubų šiltinimo darbų atlikimas Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 153 246,44