Tiekėjas

UAB "Šilumos šaltinis"

Viso sutarčių per 2017 m. už:

9 728 371,32 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai