Tiekėjas

Uždaroji akcinė bendrovė "KVĖDARSTA"

Viso sutarčių per 2010 m. už:

17 665 509,16 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
78164 Pretenzijos Kvėdarnos miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra. Uždaroji akcinė bendrovė "Šilalės vandenys" 4 234 728,89
85832 Kretingalės ir Vėžaičių miestelių geriamojo vandens ir nuotekų tinklų plėtra Akcinė bendrovė "Klaipėdos rajono vandenys" 2 725 643,84
85444 Pretenzijos Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Balsių gyvenvietėje (3 darbų etapas). Uždaroji akcinė bendrovė "Šilalės vandenys" 1 401 796,51
84036 Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės transporto infrastruktūros objektų plėtros II etapas 2 dalis Šilalės rajono savivaldybės administracija 1 026 502,42
85842 Pretenzijos Kvėdarnos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Uždaroji akcinė bendrovė "Šilalės vandenys" 898 229,26
85302 Tauragės miesto Jūros ir Oranžerijos gatvių rekonstrukcijos darbai Tauragės rajono savivaldybės administracija 647 133,06
82321 Preliminari 1 tiekėjas Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcijos projektinės dokumentacijos parengimo ir projekto ekspertizės, projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir rekonstrukcijos darbų pirkimas Šilalės r. Pajūralio pagrindinė mokykla 472 748,30
88359 Jūros upės vandens turistinės trasos viešosios turizmo infrastruktūros objektų įrengimo darbai Tauragės rajono savivaldybės administracija 419 748,74
91895 1 tiekėjas (SK-5) Šilalės rajono Pajūralio pagrindinės mokykos pastato rekonstrukcijos darbų projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir rekonstrukcijos darbų pirkimas Šilalės r. Pajūralio pagrindinė mokykla 395 120,77
89799 Šilalės rajono Kvėdarnos, Traksėdžio, Žadeikių ir Balsių kadastrinių vietovių Vėžaus ir Lokystos upelių baseinų griovių ir statinių juose rekonstrukcija Šilalės rajono savivaldybės administracija 304 101,02
89978 1 tiekėjas Projekto Šilalės rajono Tenenių kadastrinės vietovės Šusčių kaimo melioracijos projekto Nr. 6;10 žemės dalies rekonstrukcija rangos darbai Tenenių vietovės melioracijos statinių naudotojų asociacija 287 200,61
92692 1 tiekėjas „Šilalės rajono Pajūralio kadastrinės vietovės Degimų, Sauslaukio, Šakėnų ir Gvaldų kaimuose žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ rangos darbai Baublių ūkio melioracijos statinių naudotojų asociacija 280 217,44
94431 Projekto Raseinių rajono Nemakščių ūkininkų melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstrukcija darbų pirkimas Nemakščių ūkininkų melioracijos statinių naudotojų asociacija 253 034,66