Tiekėjas

Viešoji įstaiga 'Kretingos maistas'

Viso sutarčių per 2004 m. už:

3 566 764,62 EUR