Tiekėjas

UAB "GEOMETRA"

Viso sutarčių per 2017 m. už:

492 573,88 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
177510 Paviršinių nuotekų sistemų inventorizavimas Klaipėdos m. AB "Klaipėdos vanduo" 110 110,00
179413 Pretenzijos Žemės sklypų kadastrinių matavimų paslaugos pirkimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija 77 627,55
180439 Kauno miesto kitų inžinerinių tinklų podėlio sukūrimo ir kontrolinių išpildomųjų nuotraukų atlikimo paslaugos pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys" 65 945,00
178618 Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiųjų planų rengimo paslauga su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnadų ir naudos analize Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 58 660,80
182847 Kelio (statinio) ir kelio juostos žemės sklypų kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos paslaugos VĮ "Vilniaus regiono keliai" 40 878,79
183146 Kelio ir kelio juostos žemės sklypų kadastriniai matavimai ir teisinės registracijos paslaugos III Valstybės įmonė "Marijampolės regiono keliai" 31 116,53
183145 Kelio ir kelio juostos žemės sklypų kadastriniai matavimai ir teisinės registracijos paslaugos II Valstybės įmonė "Marijampolės regiono keliai" 27 556,61
183981 Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų, patalpų ir kitų statinių patikėjimo teise valdomų Savivaldybės ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų, patalpų ir kitų statinių kadastrinių matavimų bylų sudarymo ir duomenų patikslinimo paslaugos pirkimas Šilalės rajono savivaldybės administracija 20 000,00
183291 Pretenzijos Ieškinys Žemės sklypų kadastrinių matavimų, topografinių planų bei žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų parengimo paslaugų pirkimas Širvintų rajono savivaldybės administracija 13 929,52
184115 Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, žemės sklypų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų bylų parengimo, topografinių planų, žemės sklypų kadastrinių matavimų duomenų atnaujinimo – vidutinės sklypų rinkos vertės perskaičiavimo bei išpildomų geodezinių nuotraukų ir statinių kadastrinių matavimų parengimo paslaugų pirkimas Lazdijų rajono savivaldybės administracija 10 502,32
180027 Šiaulių miesto bendrojo plano dalies – prekybos centrų išdėstymo schemos koregavimo parengimo paslaugos pirkimas Šiaulių miesto savivaldybės administracija 5 852,76
182189 Kadastro ir registro duomenų tikslinimas/matavimai Uždaroji akcinė bendrovė 'LITESKO' 5 324,00
180319 Pažeistos teritorijos Šilutėje tarp Ramunių, Grabupėlių, Nemuno, Ramučių gatvių sutvarkymo pasiūlymai Šilutės rajono savivaldybės administracija 4 800,00
184834 Renavo dvaro sodybos parke augančių medžių ir saugotinų (sodintų) krūmų koordinavimo (ne miškų ūkio paskirties žemėje) paslaugos pirkimas Mažeikių rajono savivaldybės administracija 968,00
181540 2 žemės sklypų kadastrinių (geodezinių) matavimų ir žemės sklypų kadastrinių mayavimų bylų parengimo paslaugų pirkimas Palangos miesto savivaldybės administracija 302,50