Tiekėjas

UAB "GANDRAS ENERGOEFEKTAS"

Viso sutarčių per 2017 m. už:

324 731,03 EUR