Tiekėjas

Uždaroji akcinė bendrovė "Kortas"

Viso sutarčių per 2010 m. už:

21 465 666,32 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
89887 Alytaus dumblo apdorojimo įrenginių statyba Uždaroji akcinė bendrovė "Dzūkijos vandenys" 10 657 698,10
77495 Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei nuotekų siurblinių statyba Aleksoto–Fredos gyvenamuosiuose kvartaluose Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys" 1 475 240,56
85666 Pretenzijos VšĮ VUVL Pediatrijos centro pastatų atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimo darbų (projekto kodas Nr.VP3-3.4-ŪM-03-V-01-007) pirkimas VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninė 959 659,55
90969 Projekto „Lazdijų ligoninės ir meno mokyklos pastatų energetinio ūkio modernizavimas“ techninių projektų parengimo, statinių projektų vykdymo priežiūros ir rekonstrukcijos darbų pirkimas Lazdijų rajono savivaldybės administracija 425 785,93
83198 VšĮ Antakalnio poliklinikos radiologijos, konsultacinio ir ambulatorinės reabilitacijos skyrių rekonstrukcijos darbų pirkimas VšĮ Antakalnio poliklinika 364 771,54
93358 Projekto Kelmės rajono švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimas darbo projekto parengimo, rangos darbų ir įrangos prekių pirkimas Kelmės rajono savivaldybės administracija 353 407,20
86190 Rangos darbų projektui „Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto Šiaulių skyriaus pastato renovavimas nacionaliniu lygiu“ pirkimas Valstybinė teismo medicinos tarnyba prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 314 157,97
93358 Projekto Kelmės rajono švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimas darbo projekto parengimo, rangos darbų ir įrangos prekių pirkimas Kelmės rajono savivaldybės administracija 239 097,25
79573 Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų pastato rekonstravimas Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai 222 517,58
93358 Projekto Kelmės rajono švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimas darbo projekto parengimo, rangos darbų ir įrangos prekių pirkimas Kelmės rajono savivaldybės administracija 218 434,91
93358 Projekto Kelmės rajono švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimas darbo projekto parengimo, rangos darbų ir įrangos prekių pirkimas Kelmės rajono savivaldybės administracija 176 913,29
93358 Projekto Kelmės rajono švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimas darbo projekto parengimo, rangos darbų ir įrangos prekių pirkimas Kelmės rajono savivaldybės administracija 169 417,08
95938 1 tiekėjas Druskininkų „Ryto“ gimnazijos atviros sporto aikštelės (stadiono) Klonio g. 2, Druskininkuose, projektavimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir statybos darbai Druskininkų savivaldybės administracija 126 474,75
98041 1 tiekėjas Valstybinio jaunimo teatro pastatų Vilniuje rekonstravimo darbai VĮ 'Lietuvos paminklai' 103 216,71
98992 1 tiekėjas Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Trakų g. 10 ir 12, Vilniuje rekonstravimo darbai VĮ 'Lietuvos paminklai' 86 839,38
91478 1 tiekėjas Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo parapinės bažnyčios konservavimo, restauravimo ir teritorijos tvarkymo darbai VĮ 'Lietuvos paminklai' 84 315,63
91893 1 tiekėjas Alytaus miesto stadiono Birutės g. 5, futbolo aikštės su lenvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimas Alytaus miesto savivaldybės administracija 81 093,61
91892 1 tiekėjas Alytaus miesto stadiono Birutės g. 5, futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais TV video ekrano ir jo sumontavimo pirkimas Alytaus miesto savivaldybės administracija 52 418,33
87597 1 tiekėjas Pivašiūnų Švč. M.Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios interjero restauravimo darbai VĮ 'Lietuvos paminklai' 13 644,29