Tiekėjas

AKCINĖ BENDROVĖ "VIRGULA"

Viso sutarčių per 2017 m. už:

34 542 936,54 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
179621 (Nr. 7447) Tipinių el. tinklų objektų projektavimo paslauga ir įrengimo darbai, kurių vertė iki 35 000,00 EUR be PVM bei avariniai tinklo remonto ir techninės priežiūros darbai, Kauno regione, Šakių r., Jurbarko r., Prienų r., Kaišiadorių r., Elektrėnų sav. (Gilučių sen., Kietaviškių sen.) AB "Energijos skirstymo operatorius" 9 075 000,00
178425 Pretenzijos Projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos Klaipėdos reg. AB "Energijos skirstymo operatorius" 3 025 000,00
178427 Pretenzijos Projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos Šiaulių reg. AB "Energijos skirstymo operatorius" 3 025 000,00
178426 Pretenzijos Projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos Panevėžio reg. AB "Energijos skirstymo operatorius" 3 025 000,00
178251 Pretenzijos Projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos Kauno ir Alytaus reg. AB "Energijos skirstymo operatorius" 3 025 000,00
186676 Pretenzijos (Nr. 2017/4-1093) 10 kV OL L-107 iš Pušaloto TP rekonstravimo į KL Pasvalio r. darbai AB "Energijos skirstymo operatorius" 947 260,88
181354 (Nr. 12695) 10 kV OL L-200 iš TP Velžys rekonstravimo Panevėžio r., darbai AB "Energijos skirstymo operatorius" 551 642,39
186183 (ESO-2017-784) 0,4 kV OL iš KT K-202 rekonstravimo Petriškių k., Panevėžio r. darbai AB "Energijos skirstymo operatorius" 287 490,97
183380 (Nr.13875) 0,4kV OL L-200 iš KT Sl-404 trumpinimas statant naują MT Romaniškio k., Zarasų r. , darbai AB "Energijos skirstymo operatorius" 197 245,72
181831 NV (13399) Pastatų SB Kerava prijungimo prie el. tinklų, Keravos k., Panevėžio r., darbai AB "Energijos skirstymo operatorius" 154 659,34
185134 Panevėžio gamtos mokyklos pastato (unikalus kultūros vertybės kodas 31205) Smėlynės g. 171, Panevėžyje, atnaujinimo (modernizavimo) papildomi darbai Panevėžio miesto savivaldybės administracija 15 550,12