Tiekėjas

UAB "EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI"

Viso sutarčių per 2017 m. už:

1 194 916,44 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
182235 Preliminari Pretenzijos Investicijų projektų rengimo paslaugų pirkimas Šiaulių miesto savivaldybės administracija 169 400,00
183257 Pretenzijos Vaizdo kamerų transliuojamo vaizdo stebėjimo paslaugos Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate Vilniaus miesto savivaldybės administracija 113 256,00
180469 Klausėjų paslaugų atvykstamojo turizmo tyrimui atlikti pirkimas Lietuvos statistikos departamentas 105 008,64
170705 Preliminari Pretenzijos Infrastruktūros plėtros projektų įgyvendinimui reikalingų paslaugų pirkimas Pasvalio rajono savivaldybės administracija 92 202,00
183910 PERTVARKOMŲ GLOBOS ĮSTAIGŲ PERTVARKOS PLANŲ RENGIMO EKSPERTINIO IR METODINIO KONSULTAVIMO BEI STEBĖSENOS PASLAUGŲ PIRKIMAS Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 44 179,20
185091 Klausėjų paslaugų žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės atliekų susidarymo ir tvarkymo, žemės ūkio augalų plotų ir derliaus bei gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos statistiniams tyrimams atlikti pirkimas Lietuvos statistikos departamentas 37 994,00
185929 Pretenzijos Investicinių projektų pirkimas 2014-2020 m. laikotarpio projektams Jonavos rajono savivaldybės administracija 32 065,00
186092 Utenos rajono strateginio plėtros plano 2018-2024 m. parengimo paslaugos Utenos rajono savivaldybės administracija 9 922,00
189011 Jurbarko r. sav-bės teritorijos bendrojo plano ir Jurbarko m. teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos kartu su priemonių planu ir stebėsenos (monitoringo) ataskaitos parengimo paslaugos Jurbarko rajono savivaldybės administracija 5 929,00
182547 Kauno miesto gyventojų apklausos dėl oro kokybės organizavimo paslaugų pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija 4 053,50
179075 Klaipėdos rajono gatvių apšvietimo tinklų investicinio projekto rengimas Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 3 509,00