Tiekėjas

UAB 'Laboratorinių bandymų centras'

Viso sutarčių per 2011 m. už:

10 774,75 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai