Tiekėjas

UAB "Iksados" gamybinis ir techninis centras

Viso sutarčių per 2009 m. už:

2 159 121,63 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
79637 Transportinio automobilio su įranga pirkimas Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 86 208,29

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
76027 1 tiekėjas Gaisrinių automobilinių kopėčių automobilio pirkimas NULL 532 092,81
76510 Pretenzijos Ieškinys Gaisrinių automobilių ir terminio vaizdavimo kameros pirkimas Marijampolės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 452 998,20
75435 Pretenzijos Specialiosios priešgaisrinės ir gelbėjimo technikos pirkimas Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 367 787,48
76510 Pretenzijos Ieškinys Gaisrinių automobilių ir terminio vaizdavimo kameros pirkimas Marijampolės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 258 485,87
75435 Pretenzijos Specialiosios priešgaisrinės ir gelbėjimo technikos pirkimas Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 184 272,85
73707 1 tiekėjas Naujo greitosios medicinos pagalbos automobilio pirkimas Viešoji įstaiga Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras 75 477,87
72787 1 tiekėjas VĮ IAE 2-ojo bloko šiluminių rinklių išlaikymo baseino salės dangčio atsarginės dalys (hidrauliniai cilindrai) Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 58 590,13
80625 1 tiekėjas gaisro gesinimo priemonės Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 50 792,46
75378 Įsiurbimo žarnos; slėginės žarnos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 36 015,70
76510 Pretenzijos Ieškinys Gaisrinių automobilių ir terminio vaizdavimo kameros pirkimas Marijampolės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 26 124,30
74488 Ugnies gesintuvų periodinės techninės priežiūros, bandymo ir remonto paslauga VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos 25 831,70
83083 1 tiekėjas priešgaisrines saugos paslaugos ir prekes Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija 4 344,30
88208 Avalynė, galvutės, grafitinė bronza. AB 'Lietuvos geležinkeliai' Radviliškio prekinių vagonų depas 61,82
88461 Nedegaus audeklo priešgaisriniams skydams pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' Keleivių vežimo direkcija 37,85