Tiekėjas

UAB "ALGORITMŲ SISTEMOS"

Viso sutarčių per 2017 m. už:

2 440 683,96 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
184584 Preliminari INFORMACINIŲ SISTEMŲ ORACLE SPECIALISTO PASLAUGŲ PIRKIMAS Lietuvos bankas 635 250,00
184864 Preliminari INFORMACINIŲ SISTEMŲ .NET SPECIALISTO PASLAUGŲ PIRKIMAS Lietuvos bankas 635 250,00
189497 Taikomosios programinės įrangos sukūrimas ir techninės įrangos įsigijimas informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių – ITIS_EU plėtros paslaugų viešasis pirkimas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 388 410,00
188521 Kasos aparatų kvitų žaidimo organizavimo ir vykdymo paslaugų viešasis pirkimas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 145 200,00
182812 Programinės įrangos, skirtos registruoti ir tvarkyti Vilniaus miesto savivaldybės nekilnojamąjį turtą, pirkimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija 122 445,00
188432 IS Parama modernizavimas ir vystymas (1) Valstybinis studijų fondas 121 348,48
189927 PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATRIS ATNAUJINIMO IR PRITAIKYMO DIFERENCIJUOTOS RINKLIAVOS SKAIČIAVIMUI PIRKIMAS UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras 104 060,00
185323 Programinės įrangos EKO.ARTIS priežiūros, konsultacijų ir plėtros paslaugos Šilutės rajono savivaldybės administracija 21 000,00
188623 Žemės nuomos mokesčio administravimo informacinės sistemos MASIS atnaujinimo, palaikymo ir konsultavimo paslaugų pirkimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 20 000,00
185445 Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kauno miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra deklaravimo, mokėjimo ir duomenų valdymo sistemos sukūrimo paslaugų pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija 19 000,00
186009 Žemės nuomos mokesčio apskaitos sistemos MASIS atnaujinimo, palaikymo, priežiūros ir konsultavimo teikimo paslaugos Šilutės rajono savivaldybės administracija 16 901,28