Tiekėjas

DELFI, UAB

Viso sutarčių per 2016 m. už:

894 472,95 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
171410 Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemonėmis interneto žiniasklaidoje paslaugos Viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra 82 764,00

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai