Tiekėjas

UAB "Dujų sfera"

Viso sutarčių per 2017 m. už:

144 655,50 EUR