Tiekėjas

UAB "LitCon"

Viso sutarčių per 2018 m. už:

844 407,88 EUR