Tiekėjas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TEZAURUS AUDITAS"

Viso sutarčių per 2006 m. už:

108 989,00 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
44049 Pretenzijos projektų „Profesinių mokyklų mokinių darbo su moderniomis technologijomis praktinis mokymas“ ir „Bendrojo lavinimo bei profesinio rengimo sistemų plėtra ir tinkamų sąlygų mokymuisi visą gyvenimą sukūrimas e-švietimo srityje“ auditas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija 14 481,00
36131 Pretenzijos ES lėšomis iš dalies finansuojamo projekto Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemos sukūrimas auditas Vilniaus miesto savivaldybės administracija 10 136,70
43387 Pretenzijos projekto Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra audito paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 8 612,14
40472 Pretenzijos vieno projekto „Darbo rinkos mokymo tinklo infrastruktūros plėtra neįgaliųjų profesinės reabilitacijos poreikių tenkinimui“ audito paslaugos Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 7 240,50
39576 Pretenzijos viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2005–2006 metų metinės finansinės atskaitomybės audito paslaugos Lietuvos Respublikos finansų ministerija 4 101,02
44911 Pretenzijos projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, audito paslaugos Vilniaus universitetas 2 973,24
36309 Pretenzijos projekto Klaipėdos Maksimo Gorkio vidurinės mokyklos kapitalinis remontas audito paslaugos Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2 895,91
36776 Pretenzijos Finansų ministerijos vykdomų techninės paramos projektų išlaidų audito paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2 867,24
44754 Pretenzijos projektų audito paslaugos Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2 606,58
44505 Pretenzijos ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamų projekto audito paslaugos Kauno technologijos universitetas 2 288,00
45043 Pretenzijos projekto, finansuojamo ES struktūrinių fondų lėšomis ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, audito paslaugos Vilniaus universitetas 2 244,09
44754 Pretenzijos projektų audito paslaugos Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2 172,15
44754 Pretenzijos projektų audito paslaugos Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 1 911,49
39578 Pretenzijos viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto 2005–2006 metų metinės finansinės atskaitomybės audito paslaugos Lietuvos Respublikos finansų ministerija 1 708,76
43233 Pretenzijos Audito paslaugos VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras 1 448,10
44309 projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, audito paslaugos Vilniaus universitetas 1 421,69
37321 Pretenzijos INTERREG IIIB projekto „Dviračiais prie Baltijos jūros“ audito paslaugos Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 578,95