Tiekėjas

AB DNB bankas

Viso sutarčių per 2017 m. už:

49 012 014,80 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai