Tiekėjas

AB DNB bankas

Viso sutarčių per 2014 m. už:

8 940 145,29 EUR
Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
147685 Ilgalaikių paskolų paslaugų pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija 1 248 450,53
147685 Ilgalaikių paskolų paslaugų pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija 1 144 413,23
147685 Ilgalaikių paskolų paslaugų pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija 665 841,06
150301 Ilgalaikės (2 249 200 LT. arba lygiavertė suma eurais) paskolos, investiciniams projektams finansuoti, ėmimo paslauga Šiaulių miesto savivaldybės administracija 651 413,35
148715 5 mln. litų ilgalaikės paskolos pirkimas AB ,,Jonavos šilumos tinklai' 553 440,32
147439 (Nr. 1942) Sąskaitos kreditavimo (overdrafto) paslaugos AB LESTO 486 561,63
150257 Ilgalaikės paskolos 10 333 920 Lt suteikimo paslaugų pirkimas Rokiškio rajono savivaldybės administracija 484 145,44
146026 Preliminari Pretenzijos Įmokų surinkimo ir duomenų administravimo elektroninės bankininkystės priemonėmis paslauga Akcinė bendrovė 'Kauno energija' 393 883,23
148498 1 900 000,0 eurų ilgalaikė paskola Telšių rajono savivaldybės administracija 302 575,00
149154 Kredito teikimo paslaugų pirkimas (I) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 258 051,44
149743 Paskolos iki 6 500 000,00 litų dešimties metų laikotarpiui suteikimas Utenos rajono savivaldybės administracija 221 573,80
156095 1 tiekėjas 15 milijonų litų kredito linijos suteikimo paslaugos pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė 'VILNIAUS VANDENYS' 210 264,13
150325 Ilgalaikės paskolos pirkimas Ukmergės rajono savivaldybės administracija 173 772,01
150258 Ilgalaikės paskolos 3 100 000 Lt suteikimo paslaugų pirkimas Rokiškio rajono savivaldybės administracija 162 168,38
150635 Sąskaitos kreditavimo (overdrafto) paslaugų pirkimas BALTPOOL UAB 153 822,62
150671 Kredito linijos paslaugų pirkimas Vilniaus rajono savivaldybės administracija 144 810,01
148794 Ilgalaikės 2 mln. 900 tūkst. (dviejų milijonų devynių šimtų tūkstančių) litų paskolos paslaugos Varėnos rajono savivaldybės administracija 142 787,09
151812 1 tiekėjas 3 200 000 litų ilgalaikės paskolos paslaugų pirkimas Švenčionių rajono savivaldybės administracija 115 419,37
148950 Finansinio tarpininkavimo paslaugos (iki 4 mln. litų paskolos) pirkimas Šiaulių rajono savivaldybės administracija 112 951,81
152626 ILGALAIKĖS PASKOLOS PROJEKTAMS FINANSUOTI SUTEIKIMO PASLAUGOS Visagino savivaldybės administracija 101 367,01
149448 1 tiekėjas 2 942 500 litų ilgalaikės paskolos pirkimas Pakruojo rajono savivaldybės administracija 98 800,77
147240 1 tiekėjas Kredito teikimo paslaugos – 3 864 700 litų trumpalaikės paskolos paslaugų pirkimas Švenčionių rajono savivaldybės administracija 91 175,86
150131 Ilgalaikių paskolų likučių refinansavimo (perkreditavimo) paslaugos Druskininkų savivaldybės administracija 89 173,84
150345 2 472 600 LITŲ ILGALAIKĖ PASKOLA Kelmės rajono savivaldybės administracija 86 886,01
148549 Ilgalaikės paskolos paėmimas investicijų projektams finansuoti Joniškio rajono savivaldybės administracija 83 989,81
155793 1 tiekėjas Trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos) paslaugų pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija 81 280,12
155675 1 tiekėjas Trumpalaikė paskola (overdraftas), kredito linija, kredito limitas UAB "Vilniaus energija" 79 645,51
155747 Ilgalaikė paskola Kupiškio rajono savivaldybės administracija 66 970,00
145975 1,2 mln. LTL ilgalaikės (10 metų) paskolos pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė "Šakių šilumos tinklai" 58 061,57
153795 405 468,0 eurų ilgalaikė paskola Telšių rajono savivaldybės administracija 57 844,08
150131 Ilgalaikių paskolų likučių refinansavimo (perkreditavimo) paslaugos Druskininkų savivaldybės administracija 57 766,85
149129 1 tiekėjas Ilgalaikės paskolos pirkimas Kauno rajono savivaldybės administracija 56 759,73
150321 Ilgalaikės paskolos pirkimas Elektrėnų savivaldybės administracija 56 675,94
151930 Apyvartinių lėšų finansavimo paslaugos pirkimas Akcinė bendrovė 'Kauno energija' 55 607,04
151471 620 000,0 EUR ilgalaikė paskola investicijų projektams finansuoti Panevėžio miesto savivaldybės administracija 39 855,35
149108 Trumpalaikės refinansavimo paskolos paslauga Akcinė bendrovė 'Kauno energija' 32 326,81
143170 Faktoringo paslauga Akcinė bendrovė 'Kauno energija' 28 248,67
158147 1 tiekėjas Atsiskaitymo elektroninės bankininkystės priemonėmis DNB E.prekyba paslaugos pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' Keleivių vežimo direkcija 21 026,41
150478 ILGALAIKĖS PASKOLOS IR KREDITINĖS LINIJOS, SKIRTOS INVESTICINIAMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI, SUTEIKIMO PASLAUGOS Zarasų rajono savivaldybės administracija 17 116,54
156582 1 tiekėjas AB DNB banko Bank link paslauga UAB "Vilniaus energija" 14 481,00
153773 347544,02 eurų kredito linija Telšių rajono savivaldybės administracija 12 907,78
148419 300 000,00 eurų kredito linija Telšių rajono savivaldybės administracija 12 222,00
145683 800 000 Lt kredito paslaugos pirkimas UAB Tauragės šilumos tinklai 10 715,94
154979 1 tiekėjas Įmokų surinkimo tiesioginio debeto būdu DNB banke paslauga. UAB "Vilniaus energija" 2 896,20