Tiekėjas

AB SEB bankas

Viso sutarčių per 2017 m. už:

2 185 096,45 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai