Tiekėjas

AB SEB bankas

Viso sutarčių per 2017 m. už:

931 782,11 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai