Tiekėjas

AB SEB bankas

Viso sutarčių per 2017 m. už:

2 026 963,49 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai