Tiekėjas

UAB "Witraktor"

Viso sutarčių per 2017 m. už:

958 990,74 EUR