Tiekėjas

UAB "DELOITTE LIETUVA"

Viso sutarčių per 2017 m. už:

284 512,25 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai