Tiekėjas

UAB 'ERNST & YOUNG BALTIC'

Viso sutarčių per 2017 m. už:

1 161 784,78 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
185770 Pretenzijos PCVM--2-9. Integruotų teorinio/praktinio mokymo ir metodinių konsultacinių paslaugų, susijusių su AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir jos dukterinių bendrovių perėjimu prie apskaitos tvarkymo nuo Verslo apskaitos standartų prie Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, darbuotojams, pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' 423 500,00
183710 2017/PCPP-11-2 Turto tikrosios vertės nustatymo paslaugų pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' 222 527,47
181271 Pretenzijos KONSULTAVIMO DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 IR 2014–2020 METŲ PROGRAMŲ BEI LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2007–2013 IR 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMŲ PRIEMONIŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 145 000,00
182219 Išmanaus skirstymo programos priežiūros ir valdymo konsultacinės paslaugos AB Lietuvos paštas 137 940,00
186329 Viešinamų finansinių rodiklių architektūros parengimas Lietuvos Respublikos finansų ministerija 92 330,26
181202 Pretenzijos Ekspertinės paslaugos, siekiant VVKT įdiegti Sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sitemą Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 72 001,05
178321 Projekto „Informacinių ir ryšių technologijų srities projektų vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra“ investicijų projekto parengimas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos 20 086,00