Tiekėjas

UAB "INTA"

Viso sutarčių per 2014 m. už:

116 010,69 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
157733 1 tiekėjas Jonizuojančios spinduliuotės sistemos THSCAN RF6010 techninio aptarnavimo paslaugų viešasis pirkimas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 113 462,03

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai