Tiekėjas

UAB "INTA"

Viso sutarčių per 2013 m. už:

1 443 165,25 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai