Tiekėjas

UAB "INTA"

Viso sutarčių per 2004 m. už:

92 743,32 EUR