Savivaldybių tarybos

Šio puslapio paskirtis - paprastai ir suprantamai perteikti pagrindinę savivaldybių tarybų paskirtį ir prasmę.

Šiuo metu savivaldybių tarybose dirba 1526 nariai.

Prasmė

Savivaldybių tarybos renkamos kas 4 metus. Iki naujų rinkimų liko nebedaug, tad partijos ir pilietinė visuomenė pradėjo ruoštis. Rinksime naujus atstovus savivaldybių tarybose.

Demokratija negali egzistuoti be gerai informuotų, kritiškai mąstančių žmonių. Šio tinklapio tikslas: pateikti faktus, idant sudominti savivaldybės rinkimais ir savivaldos idėjomis apskritai.

Šie savivaldybių rinkimai bus kitokie nei prieš tai buvę: turime skubiai paruoštą tiesioginių mero rinkimų įstatymą. Keista matyti taip greitai prastumtą tokią pataisą. Ir sunku būtų įžvelgti tikrąsias jos priežastis. Mat, pagal naująjį įstatymą, nors meras ir rengiamas tiesiogiai, jam nėra suteikiama jokių naujų įgaliojimų ar svertų, ką nors daugiau keisti.

Istorija

Kai kunigaikštis Gediminas pradėjo kviesti pirklius ir amatininkus į Lietuvą užsimezgė ir gana moderni tais laikais savivalda. Ji buvo paremta Magdeburgo įstatymais ir modifikuotomis jų formomis ir garantavo tam tikrą autonomiją šalies viduje. Viską, aišku, prižiūrėjo kunigaikščio vietininkai.

Žinoma, jeigu kapstysime giliau - suprasime, kad noras organizuotis į grupes, panašias į savivaldą atsirado dar pirmykštėse bendruomenėse. O jau XII amžiuje randama šaltinių apie žemdirbių susivienijimus, bendriems tikslams siekti.

Visgi, oficiali savivaldos pradžios Lietuvoje data - 1387 m. kovo 22 d. Tądien Jogaila suteikė Vilniui privilegiją, įteisinančią miesto bendruomenę. Įsigalėjo miesto teisė, miestiečių laisvė ir miestui atiteko žemė, ant kurios jis stovi.

Besikuriant tarpukario Lietuvai, daugelis savivaldybių norėjo turėti viršenybę. It kokios Rusijos teroristų finansuojamos Ukrainos dalys, nepakluso centrinės valdžios reikalavimams. Galiausiai aistros nurimo - 1919 m. spalio 10 d. priimtas savivaldos įstatymas. Savivaldybės susidarė iš apskričių, kurios buvo sudarytos iš valščių, kurie buvo sudaryti iš seniūnijų.

Kai 1940 m. birželio 15 d. raudonoji armija okupavo Lietuvą - savivalda buvo pradėta griauti. Daugelį atstovų tiesiog ištrėmė. Vietoj jų pastatydavo sau lojalius. Jau tų pačių metų liepos 16 d. tarybas okupacinė valdžia paleido. Galiausiai, jau 1948-aisiai įvyko surežisuoti rinkimai į "Darbo žmonių deputatų tarybas", kurios tik vykdė centro komiteto politiką, bet realios sprendimo galios neturėjo.

Plačiau: Lietuvos savivaldybių asociacija

Dabartis

Tik atkūrus nepriklausomybę, savivalda iškart nesusiformavo. Teko viską statyti iš pradžių, taip kaip sugebėjome. Realus postūmis savivaldai buvo 1992 metais priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija, kurioje 6 straipsniai yra susiję su savivaldos veikla. Šias normas parengė pagal Europos Vietos savivaldos chartiją - bemaž kaip kad seniau pagal Magdeburgo įstatymus. Žodžiu, pasinaudojome geriausiomis praktikomis.

1993 m. buvo priimtas savivaldai labai svarbus Vyriausybės atstovo įstatymas, o 1994-aisiais: Vietos savivaldos įstatymas ir Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas. Iš pradžių mūsų šalis buvo išskirstyta į 12 miestų ir 44 rajonų savivaldybes.

1995 m. pagal šiuos įstatymus jau įvyko pirmieji savivaldybių tarybų rinkimai.

2000 m. buvo priimta nauja Vietos savivaldos įstatymo redakcija, pagal kurią beveik ir turime savivaldą tokią, kokią ji yra šiandien.

Plačiau: Lietuvos savivaldybių asociacija

Beveik, nes šįkart dar turėsime ir tiesioginius mero rinkimus. Jiems, aišku, dar yra daug kritikos - mat įstatymuose nenumatoma jokių išskirtinių teisių tiesiogiai rinktam merui. Bet vienokių ar kitokių įgaliojimų merą šiaip ar taip rinksime tiesiogiai.

Transparency International Lietuvos skyriaus projektas ManoSeimas.lt turi labai gražiai pateiktus argumentus už ir prieš tiesioginius mero rinkimus. Juos rasite čia.


Kiti klausimai apie dabartį išties yra paprastesni. Ką gali savivaldybė? Ką nuveikė viena ar kita taryba? Kaip vertinti ir pamatuoti, ar gerai savivaldybė dirba?

Ką gali savivaldybė?
 • Paskirstyti iš biudžeto gautus pinigus miesto reikmėms
 • Nustatyti kai kurių rinkliavų dydžius
 • Spręsti dėl nekilnojamo turto mokesčio taikymo
 • Skirti savivaldybei pavaldžių įmonių vadovus
 • Rinkti iš gyventojų tas rinkliavas
 • Paskirstyti pinigus gynybai, švietimui, pašalpoms, socialinei apsaugai (pvz. Kauno miesto biudžeto asignavimų pyragas)
 • Tvarkyti kelius (pirkti paslaugas iš kelių tvarkytojų)
Ko savivaldybė negali?
 • Padaryti, kad visiem viskas būtų gerai
 • Sumažinti visus mokesčius
 • Išmokėti didesnes pensijas
 • Gražinti pensijas
 • [Visi kiti atsiktiniai niurzgėjimai]

Vienintelis išsamus to vertinimas, panašu yra atliekamas Lietuvos laisvosios rinkos instituto ir vadinasi Lietuvos savivaldybių indeksu. Iš jo:

100
Tiek proc. pirminės sveikatos priežiūros įstaigų (šeimos gydytojai) Plungės r. savivaldybėje yra privačios.
27
Tiek kvadratinių metrų ploto mokyklose tenka vienam Neringos savivaldybės moksleiviui (palyginimui – maždaug tokio dydžio yra vieno kambario butas, sovietmečiu statytuose daugiabučiuose). Vidutiniškai Lietuvoje vienam mokiniui tenka 15 kv. m.
4
Tiek savivaldybių nuostolingai teikia visas šias paslaugas – atliekų surinkimo, vandens ir šilumos.
24-iose
savivaldybėse pirminės sveikatos priežiūros įstaigos (priklausančios savivaldybėms) dirba nuostolingai.
1
Panevėžio r. savivaldybė yra vienintelė savivaldybė Lietuvoje, kurioje per tris metus (nuo 2009 m. iki 2011 m.) skola proc. nuo pajamų sumažėjo.
86
Tiek Lietuvos savivaldybėms priklauso pirčių (62), laidojimo namų (8), knygynų (16).
20
Tiek proc. Akmenės r. gyventojų gauna būsto šildymo kompensacijas (daugiausiai visoje Lietuvoje).
15
Tiek savivaldybių neturi bendrojo miesto plano.
150
Tiek gyventojų iš 1000 Kelmės r. gauna socialinę paramą (t.y. daugiausia iš visų savivaldybių).

Dar vieną įdomią skirtį tarp ekonominio savivaldybių išsivystymo galime pamatyti šiame žemėlapyje. Jame pateiktos vidutinės vieno kvadratinio metro gyvenamojo ploto kainos:

Pigiausiai būstas kainuoja Šakiuose - 382 Lt/m2, o brangiausia Neringoje - 9926 Lt/m2. Skirtumas - 26 kartai.

Šaltinis: MAPijozai

Šiuo metu savivaldybių tarybas dalinasi šios partijos:

Narių skaičiusPartijos pavadinimas
327Lietuvos socialdemokratų partija
250Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
167Darbo partija
155Partija Tvarka ir teisingumas
147Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
126Liberalų ir centro sąjunga
98Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
61Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų Aljanso koalicija "Valdemaro Tomaševskio blokas"
52Naujoji sąjunga (socialliberalai)
19Lietuvos centro partija
16Krikščionių partija
15Išsikėlęs kandidatas
12Artūro Zuoko ir Vilniaus koalicija
7Lietuvos liaudies partija
6Nepriklausomų kandidatų koalicija
6Lietuvos socialdemokratų sąjunga
6Koalicija "Rasai"
5Koalicija "Vieningas Kaunas"
4Lietuvos lenkų rinkimų akcija
4Koalicija "Už mūsų Neringą"
4Koalicija "Pagėgių kraštui, Pagėgių žmonėms, Pagėgių ateičiai"
4Partija „Jaunoji Lietuva“
3Nepartinė "Jaunosios Sūduvos" koalicija
3Politinė partija Rusų aljansas
3Lietuvos rusų sąjunga
3Žemaičių partija
3Centro dešinės koalicija
3Nepartinių ir nepriklausomų koalicija
3Koalicija "Kitaip"
3Vilhelmo Džiugelio jungtinė lyderių koalicija "Mums rūpi Mažeikių kraštas"
3Šilališkių koalicija
2Nepriklausomų Pasvalio krašto kandidatų koalicija "Už teigiamas permainas"
2Koalicija "Vieninga Plungė"
2Socialistinis liaudies Frontas
2Koalicija "Teisingas sprendimas"

Šiose savivaldybėse, šios partijos turi 50 ir daugiau procentų balsų:

SavivaldybėPirmaujanti partija (p. p.)NariaiIš jų p. p.P. p. narių dalis
Šalčininkų rajonoLenkų rinkimų akcijos ir Rusų Aljanso koalicija "Valdemaro Tomaševskio blokas"252288,00%
Vilniaus rajonoLenkų rinkimų akcijos ir Rusų Aljanso koalicija "Valdemaro Tomaševskio blokas"271970,37%
DruskininkųLietuvos socialdemokratų partija241666,67%
RietavoLiberalų ir centro sąjunga171164,71%
PagėgiųPartija Tvarka ir teisingumas211361,90%
Kėdainių rajonoDarbo partija281760,71%
BirštonoLietuvos socialdemokratų partija171058,82%
Ignalinos rajonoLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga211257,14%
Šakių rajonoLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga251456,00%
NeringosLietuvos socialdemokratų partija15853,33%
Pasvalio rajonoTėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai251352,00%
Vilkaviškio rajonoLietuvos socialdemokratų partija251352,00%
Radviliškio rajonoTėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai241250,00%

Na, o ypač plačią įvairovę turi Šilutės rajono savivaldybės taryba, kurioje nė viena partija neturi daugiau nei 4 mandatų (viso vietų 27).

Amžius

Tarybos sudarytos iš narių, kurių jauniausias o seniausias
Kačinskaitė Ieva
Taryba: Vilniaus miesto
Partija: Darbo partija
Gimtadienis: 1990-08-25
Stakionis Povilas
Taryba: Biržų rajono
Partija: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Gimtadienis: 1927-10-16

Daugiausia narių vistik yra vyresnio amžiaus. Vyresni nei 50-ies metų sudaro 69.00%, o vyresni nei 40-ies - 89% savivaldybių tarybų narių. Žinoma, nyki tarybos nario dalia jaunimo nevilioja, o teoriškai politinė karjera turėtų prasidėti čia.

Nevisi per rinkimus išrinkti nariai liko atstovauti savo rinkėjų. Nemaža dalis jų - 595 - perleido mandatą partijų kolegomis.

Finansavimas

Iki 2012 ųjų metų, partijas ir kandidatus pakankamai laisvai galėjo remti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Šiuos duomenis itin įdomu stebėti - dabar gi liko tik fiziniai. Kas yra saikingai įdomu.

Bendra aukų suma, LtDavėjasAukų kiekis, vnt.
988 600,00Partija Tvarka ir teisingumas30Detaliau
748 275,00Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai11Detaliau
730 737,58LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA108Detaliau
598 051,69Liberalų ir centro sąjunga140Detaliau
323 307,80LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJA3Detaliau
234 101,95Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis15Detaliau
222 668,82NAUJOJI SĄJUNGA (SOCIALLIBERALAI)17Detaliau
222 091,77Darbo partija86Detaliau
149 589,57Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga23Detaliau
106 585,00Lietuvos liaudies partija11Detaliau
92 923,65Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės kooperatinė prekyba"7Detaliau
86 000,00Akcinė bendrovė "Achema"9Detaliau
80 000,00Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno saulėtekis"4Detaliau
79 000,00Uždaroji akcinė bendrovė "TROMINA"2Detaliau
71 757,83UAB "BRRB"9Detaliau
66 900,00Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS"4Detaliau
65 000,00LIETUVOS RUSŲ SĄJUNGA13Detaliau
62 360,00Uždaroji akcinė bendrovė "VESIGA"4Detaliau
60 000,00Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA"8Detaliau
58 200,00UAB "REZIT"5Detaliau
57 274,80Lietuvos centro partija10Detaliau
52 360,00UADBB "VDB"3Detaliau
52 000,00Uždaroji akcinė bendrovė "STATVA"3Detaliau
50 860,00Uždaroji akcinė bendrovė "Agrokoncernas"3Detaliau

Turtas

Bendras narių turtas siekia 432 880 530,00 Lt. Daugiau nei milijono litų vertės turtą turi 67 asmenys. Visų narių deklaruotos pajamos siekia 122 128 292,84 Lt.

Taigi, turime 283 670,07 Lt turto per žmogų ir 80 031,65 Lt metinių pajamų. Dar, žinoma, yra mokesčiai - 10 935 707,00 Lt.

Paaiškinimas Jeigu mokate mokesčius, turbūt žinote, kad gyventojų pajamų mokesčio tarifas šiuo metu siekia 15%. Deja, bendras gautų pajamų ir sumokėtų mokesčių procentas yra šiek tiek mažesnis - 8,95%. Toks lengvatinis mokesčių tarifas susidaro dėl to, kad yra itin plačiai taikomas neapmokestinamųjų pajamų įstatymas. Jame numatyta apie 40 skirtingų pajamų rūšių, kurios nėra apmokestinamos.

SavivaldybėPartijaNarysTurtasPajamosMokesčiaiFaktinis GPM
Palangos miestoTėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokrataiŠimaitis Vaidas44 417 796,00 Lt1 515,95 Lt0,00 Lt0,00%
Klaipėdos rajonoTėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokrataiDumašius Jonas17 834 527,00 Lt542 655,25 Lt76 896,00 Lt14,17%
Radviliškio rajonoTėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokrataiŽilėnas Gintaras16 040 425,00 Lt3 260 171,75 Lt129 899,00 Lt3,98%
Kauno miestoLiberalų ir centro sąjungaBarštys Tautvydas12 509 757,00 Lt71 640,08 Lt7 793,00 Lt10,88%
Kauno miestoKoalicija "Vieningas Kaunas"Matijošaitis Visvaldas11 554 863,00 Lt184 959,50 Lt27 744,00 Lt15,00%
Šakių rajonoLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungaBitinas Vytautas9 608 215,00 Lt100 901,47 Lt14 918,00 Lt14,78%
Raseinių rajonoKoalicija "Rasai"Kenstavičius Jordanas9 258 783,00 Lt1 609 438,50 Lt16 633,00 Lt1,03%
Palangos miestoLiberalų ir centro sąjungaStalmokas Vytautas8 651 758,00 Lt329 596,09 Lt17 765,00 Lt5,39%
Klaipėdos rajonoLiberalų ir centro sąjungaSinskienė Genovaitė8 466 392,00 Lt1 041 708,94 Lt1 902,00 Lt0,18%
Kauno miestoLiberalų ir centro sąjungaMikėnas Kęstutis6 677 364,00 Lt6 658 460,00 Lt0,00 Lt0,00%
Palangos miestoTėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokrataiVaitkus Šarūnas6 116 935,00 Lt127 890,43 Lt11 414,00 Lt8,92%
Raseinių rajonoKoalicija "Teisingas sprendimas"Jacikas Valdemaras6 076 627,00 Lt114 019,93 Lt8 474,00 Lt7,43%
Joniškio rajonoPartija Tvarka ir teisingumasGylys Romualdas5 763 076,00 Lt685 523,13 Lt0,00 Lt0,00%
Tauragės rajonoTėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokrataiStankus Antanas5 612 286,00 Lt225 981,84 Lt6 366,00 Lt2,82%
Vilniaus miestoArtūro Zuoko ir Vilniaus koalicijaZuokas Artūras5 395 958,00 Lt154 424,77 Lt21 624,00 Lt14,00%
Kauno rajonoLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungaMajauskas Romas5 311 245,00 Lt820 243,00 Lt7 920,00 Lt0,97%
Pakruojo rajonoLietuvos socialdemokratų partijaJunevičius Emilijus5 095 817,00 Lt3 125 995,50 Lt337 763,00 Lt10,80%
Utenos rajonoNaujoji sąjunga (socialliberalai)Jasiūnas Vilius5 088 473,00 Lt676 119,38 Lt101 278,00 Lt14,98%
Jonavos rajonoLietuvos Respublikos liberalų sąjūdisMacionis Kęstutis4 651 058,00 Lt237 173,66 Lt29 694,00 Lt12,52%
NeringosLietuvos socialdemokratų partijaMikelis Dovydas4 648 982,00 Lt184 725,77 Lt3 770,00 Lt2,04%
Alytaus rajonoNaujoji sąjunga (socialliberalai)Žemaitis Algimantas4 173 022,00 Lt23 437,69 Lt0,00 Lt0,00%
Šiaulių miestoDarbo partijaGedvilas Aidas4 125 780,00 Lt10 294,11 Lt449,00 Lt4,36%
Vilniaus rajonoCentro dešinės koalicijaKarosas Gintaras4 083 217,00 Lt91 367,28 Lt13 705,00 Lt15,00%
Klaipėdos rajonoPartija Tvarka ir teisingumasNorvilas Pranas3 638 690,00 Lt20 775,02 Lt2 606,00 Lt12,54%
Šiaulių miestoPartija Tvarka ir teisingumasJapertas Vidmantas3 600 078,00 Lt210 188,56 Lt12 607,00 Lt6,00%
VisaginoLietuvos socialdemokratų partijaLabuckas Giedrius3 476 792,00 Lt37 615,50 Lt5 305,00 Lt14,10%
Kauno miestoLiberalų ir centro sąjungaGarbaravičius Arvydas3 403 457,00 Lt140 301,48 Lt0,00 Lt0,00%
DruskininkųLietuvos socialdemokratų partijaMalinauskas Ričardas3 354 793,00 Lt131 300,34 Lt8 570,00 Lt6,53%
Molėtų rajonoLietuvos Respublikos liberalų sąjūdisGlumbakas Eugenijus3 040 001,00 Lt135 930,14 Lt22 416,00 Lt16,49%
Vilniaus miestoArtūro Zuoko ir Vilniaus koalicijaNėnius Kęstutis2 821 747,00 Lt326 324,84 Lt14 113,00 Lt4,32%
Joniškio rajonoLietuvos socialdemokratų partijaKarūžna Romas2 782 000,00 Lt229 970,44 Lt941,00 Lt0,41%
Klaipėdos miestoLiberalų ir centro sąjungaPetrauskas Benediktas2 610 598,00 Lt437 893,56 Lt44 129,00 Lt10,08%
Varėnos rajonoLietuvos socialdemokratų partijaJankevičius Elvinas2 561 759,00 Lt88 039,54 Lt8 670,00 Lt9,85%
Kėdainių rajonoLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungaKižauskas Algimantas2 510 778,00 Lt688 914,69 Lt2 748,00 Lt0,40%
Kelmės rajonoLietuvos Respublikos liberalų sąjūdisRačkauskas Petras2 449 902,00 Lt86 838,28 Lt0,00 Lt0,00%
Vilniaus miestoDarbo partijaPinskus Jonas2 444 684,00 Lt159 184,91 Lt6 211,00 Lt3,90%
Pakruojo rajonoTėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokrataiJurgeliūnas Jonas2 390 909,00 Lt747 378,25 Lt420,00 Lt0,06%
Pakruojo rajonoNaujoji sąjunga (socialliberalai)Macijauskas Justinas2 313 425,00 Lt115 014,82 Lt18 852,00 Lt16,39%
Kėdainių rajonoLiberalų ir centro sąjungaGrinkevičius Saulius2 312 157,00 Lt66 320,68 Lt7 050,00 Lt10,63%
Alytaus miestoNaujoji sąjunga (socialliberalai)Micevičius Valius2 302 613,00 Lt57 609,00 Lt7 748,00 Lt13,45%
Trakų rajonoLenkų rinkimų akcijos ir Rusų Aljanso koalicija "Valdemaro Tomaševskio blokas"Solovjova Teresa2 133 503,00 Lt16 696,81 Lt446,00 Lt2,67%
Molėtų rajonoTėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokrataiŽvinys Stasys2 116 325,00 Lt184 727,16 Lt9 160,00 Lt4,96%
DruskininkųLiberalų ir centro sąjungaŠarkus Juozas2 095 028,00 Lt21 103,72 Lt460,00 Lt2,18%
Rokiškio rajonoLietuvos socialdemokratų partijaJasiūnas Stasys2 058 401,00 Lt655 085,94 Lt0,00 Lt0,00%
Raseinių rajonoKoalicija "Teisingas sprendimas"Macijauskas Vincentas2 056 514,00 Lt554 768,44 Lt7 565,00 Lt1,36%
Panevėžio rajonoLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungaZopelis Antanas2 041 773,00 Lt9 600,00 Lt446,00 Lt4,65%
Šakių rajonoLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungaMaksvytienė Aurelija2 025 940,00 Lt17 381,18 Lt1 995,00 Lt11,48%
Kretingos rajonoLietuvos socialdemokratų partijaBaltuonis Vladas1 987 375,00 Lt15 991,04 Lt655,00 Lt4,10%
Pasvalio rajonoLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungaJarašūnas Juozas1 906 379,00 Lt233 522,16 Lt33 411,00 Lt14,31%
Vilniaus miestoArtūro Zuoko ir Vilniaus koalicijaŠilgalis Žilvinas1 898 467,00 Lt102 830,73 Lt14 585,00 Lt14,18%
Klaipėdos rajonoLiberalų ir centro sąjungaLiaudanskis Algirdas1 853 277,00 Lt108 947,96 Lt16 342,00 Lt15,00%
Klaipėdos miestoLietuvos Respublikos liberalų sąjūdisVaišvila Audrius1 847 894,00 Lt207 059,23 Lt30 969,00 Lt14,96%
Mažeikių rajonoLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungaVirkutis Andriejus1 789 439,00 Lt251 270,88 Lt0,00 Lt0,00%
Kauno rajonoLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungaŽmuidzinavičius Vytautas1 784 925,00 Lt676 173,63 Lt8 831,00 Lt1,31%
Kauno miestoLietuvos Respublikos liberalų sąjūdisBalžekienė Ona1 781 769,00 Lt704 458,75 Lt123 635,00 Lt17,55%
PagėgiųKoalicija "Pagėgių kraštui, Pagėgių žmonėms, Pagėgių ateičiai"Kelneris Remigijus1 714 282,00 Lt93 235,15 Lt7 745,00 Lt8,31%
Utenos rajonoKrikščionių partijaJurka Vidmantas1 694 072,00 Lt96 436,08 Lt16 775,00 Lt17,39%
Širvintų rajonoDarbo partijaPinskuvienė Živilė1 669 500,00 Lt76 972,22 Lt11 276,00 Lt14,65%
Mažeikių rajonoKoalicija "Kitaip"Balčiūnas Alvydas1 603 330,00 Lt104 799,74 Lt7 611,00 Lt7,26%
Jurbarko rajonoLiberalų ir centro sąjungaLapėnas Saulius1 602 222,00 Lt57 444,48 Lt7 050,00 Lt12,27%
Kretingos rajonoPartija Tvarka ir teisingumasValantiejus Edmundas1 561 561,00 Lt16 470,05 Lt1 373,00 Lt8,34%
Mažeikių rajonoLietuvos socialdemokratų partijaTenys Antanas1 543 411,00 Lt245 721,36 Lt14 989,00 Lt6,10%
Jurbarko rajonoDarbo partijaDragūnavičius Romansas1 519 475,00 Lt177 156,53 Lt26 573,00 Lt15,00%
Šilalės rajonoPartija Tvarka ir teisingumasRimkus Rimantas1 497 339,00 Lt734 513,69 Lt2 836,00 Lt0,39%
Šilutės rajonoNaujoji sąjunga (socialliberalai)Balčytis Algirdas1 495 168,00 Lt195 713,00 Lt18 107,00 Lt9,25%
Varėnos rajonoLietuvos centro partijaBražionis Algimantas1 493 290,00 Lt114 539,80 Lt8 160,00 Lt7,12%
Tauragės rajonoLietuvos socialdemokratų partijaPetrošius Pranas1 428 385,00 Lt90 926,09 Lt8 764,00 Lt9,64%
Šiaulių rajonoLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungaBezaras Antanas1 392 069,00 Lt300 248,16 Lt7 334,00 Lt2,44%
Panevėžio rajonoLietuvos Respublikos liberalų sąjūdisKatinas Jonas1 391 026,00 Lt297 311,19 Lt4 351,00 Lt1,46%
Šakių rajonoLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungaStanaitis Sigitas1 353 219,00 Lt929 964,63 Lt11 502,00 Lt1,24%
Biržų rajonoLietuvos centro partijaVaitkevičius Aidas1 320 601,00 Lt398 351,28 Lt0,00 Lt0,00%
Vilniaus miestoLietuvos socialdemokratų partijaMilėnas Vytautas1 289 074,00 Lt90 934,39 Lt13 640,00 Lt15,00%
Kauno miestoLietuvos socialdemokratų partijaVenslovas Valys1 289 000,00 Lt97 411,57 Lt14 076,00 Lt14,45%
DruskininkųLietuvos socialdemokratų partijaČesnulis Antanas1 280 775,00 Lt7 042,00 Lt456,00 Lt6,48%
Vilkaviškio rajonoLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungaKamaitis Valdas1 277 029,00 Lt470 906,94 Lt0,00 Lt0,00%
Kaišiadorių rajonoLietuvos Respublikos liberalų sąjūdisMoroza Kęstas1 262 500,00 Lt51 359,78 Lt6 550,00 Lt12,75%
Akmenės rajonoLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungaĄžuolas Valius1 260 971,00 Lt257 840,39 Lt1 335,00 Lt0,52%
Pakruojo rajonoLietuvos socialdemokratų partijaVirkštis Petras Aleksas1 249 032,00 Lt210 680,17 Lt5 133,00 Lt2,44%
Tauragės rajonoLietuvos Respublikos liberalų sąjūdisStankus Darius1 247 628,00 Lt82 868,85 Lt2 739,00 Lt3,31%
Jurbarko rajonoLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungaNaujokas Kęstutis1 244 894,00 Lt77 328,53 Lt6 818,00 Lt8,82%
Kauno miestoDarbo partijaTepelys Artūras1 242 865,00 Lt3 060,00 Lt0,00 Lt0,00%
Vilkaviškio rajonoNepriklausomų kandidatų koalicijaPlečkaitis Gintautas1 225 541,00 Lt168 464,36 Lt24 986,00 Lt14,83%
Šiaulių miestoLiberalų ir centro sąjungaLaurutis Vincas1 221 083,00 Lt139 756,48 Lt18 597,00 Lt13,31%
Ukmergės rajonoLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungaGenys Valentinas1 215 893,00 Lt219 683,27 Lt290,00 Lt0,13%
Šilutės rajonoLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungaČeponis Algimantas1 206 110,00 Lt72 239,02 Lt9 932,00 Lt13,75%
Širvintų rajonoLiberalų ir centro sąjungaPakalnis Kęstutis1 192 323,00 Lt52 453,16 Lt7 379,00 Lt14,07%
Kėdainių rajonoDarbo partijaGaidamavičius Juozas1 172 428,00 Lt274 020,25 Lt12 743,00 Lt4,65%
Kupiškio rajonoLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungaBaltrūnas Laimutis1 145 996,00 Lt90 779,97 Lt0,00 Lt0,00%
Skuodo rajonoLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungaRuikis Vytautas1 140 417,00 Lt139 287,23 Lt0,00 Lt0,00%
Molėtų rajonoLietuvos Respublikos liberalų sąjūdisValiauga Danielius1 138 804,00 Lt55 276,87 Lt7 908,00 Lt14,31%
Prienų rajonoLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungaVilionis Jonas1 121 102,00 Lt28 763,61 Lt983,00 Lt3,42%
VisaginoLietuvos rusų sąjungaKrasikov Igor1 111 954,00 Lt69 860,89 Lt10 084,00 Lt14,43%
Jonavos rajonoLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungaŠtombergas Andrejus1 105 017,00 Lt100 981,25 Lt5 803,00 Lt5,75%
Kelmės rajonoPartija Tvarka ir teisingumasKaždailis Vygandas1 102 462,00 Lt12 619,70 Lt864,00 Lt6,85%
Švenčionių rajonoLenkų rinkimų akcijos ir Rusų Aljanso koalicija "Valdemaro Tomaševskio blokas"Jundo Antonij1 096 326,00 Lt666 517,81 Lt0,00 Lt0,00%
Joniškio rajonoLietuvos Respublikos liberalų sąjūdisButkus Eugenijus1 096 013,00 Lt47 773,28 Lt6 110,00 Lt12,79%
Vilniaus miestoArtūro Zuoko ir Vilniaus koalicijaSavickas Žydrūnas1 091 968,00 Lt119 392,05 Lt15 967,00 Lt13,37%
Vilkaviškio rajonoLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungaPilipavičius Algirdas1 074 036,00 Lt259 554,53 Lt0,00 Lt0,00%
Vilniaus miestoDarbo partijaJagelavičienė Nijolė1 062 270,00 Lt11 205,62 Lt785,00 Lt7,01%
Raseinių rajonoKoalicija "Rasai"Kenstavičius Česlovas1 044 061,00 Lt155 822,81 Lt3 504,00 Lt2,25%
Širvintų rajonoDarbo partijaGudonienė Marija1 040 573,00 Lt7 598,47 Lt45,00 Lt0,59%
Palangos miestoLiberalų ir centro sąjungaKirstukas Remigijus Alvydas1 037 953,00 Lt315 837,63 Lt8 959,00 Lt2,84%
Trakų rajonoLietuvos socialdemokratų partijaZalieckas Vytautas1 031 551,00 Lt819 491,56 Lt293,00 Lt0,04%
Klaipėdos miestoLiberalų ir centro sąjungaTaraškevičius Rimantas1 027 584,00 Lt97 059,77 Lt10 492,00 Lt10,81%
Kauno rajonoTėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokrataiRutkauskas Gvidas1 022 050,00 Lt120 334,41 Lt16 284,00 Lt13,53%
MarijampolėsLietuvos Respublikos liberalų sąjūdisVenslauskas Artūras1 020 000,00 Lt62 929,20 Lt6 742,00 Lt10,71%

Skaičiuoti svetimus pinigus yra savaip įdomus ir linksmas užsiėmimas. Bet dar įdomiau būtų sužinoti iš ko gyvena ir ką valgo politikai, nedeklaravę nei pajamų nei turto. Viso tokių žmonių yra 6.

Išsilavinimas

Populiariausios tarp narių yra šios aukštosios mokyklos2:

KiekisUniversitetas
2569Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Pastaba šie duomenys toli gražu nėra idealiai tikslūs dėl kelių priežasčių. Visų pirma, tai panašu, kad deklaracijas pildę žmonės nelabai patys žino, kur jie mokėsi ir kaip tai vadinosi. Akademija, institutas ir universitetas yra naudojami kaip sinonimai, technologijos virsta technikos arba technikumu ir t.t. Taip pat pilna rašybos klaidų, vieni rašo sutrumpinimais, kiti pilnus, dar kiti - įsivaizduojamus pavadinimus. Bandžiau apjungti daugmaž tuos pačius universitetus prieš ir po nepriklausomybę. Manau gavosi paveikslas labai artimas tiesai, bet nevisiškai tikslus.

Įdomu visi kas deklaravo baigę Vilniaus aukštąją partinę mokyklą, priklauso Lietuvos socialdemokratų partijai. Mano supratimu, deklaruoti šiuos duomenis, ypač jeigu jau nepriklausomybės laikais baigei ką nors kitą kaip ir niekas neverčia. Todėl galimai tokių žmonių yra ir kitose partijose, bet ypatinga garbę tame mato tik LSDP atstovai. Ką gi, matyt, kiekvienam savi idealai.
Papildomai vertos paminėjimo man pasirodė šios deklaracijose nurodytos aukštosios mokyklos:

 • Saratovo karochemijos vadų aukštoji mokykla
 • Vilniaus aukštoji karo radioelektronikos priešlėktuvinės gynybos mokykla
 • Vilniaus agrozootechnikumas
 • Sverdlovsko aukštoji karinė tankų artilerijos mokykla

Hobiai

Savivaldybių tarybų nariai irgi žmonės (kas galėjo pagalvoti), ir jie turi itin daugiausiai itin paprastus hobius, visai kaip daugelis tokio amžiaus žmonių:

 • Krepšinis: 53
 • Medžioklė: 255
 • Žvejyba: 243
 • Teatras: 67
 • Sportas: 470
 • Turizmas/kelionės: 615
 • Muzika: 220
 • Knygos/literatūra: 322

Žinoma ir daug kitų veiklų - kas medį drožinėja, kas armoniką plėšo, kas bendrauja renka informaciją apie karus ar maudosi eketėje. Vienas tuomet dar kandidatas savo hobiu įvardijo: "Internetiniai blogai, poemų deklamavimas". Tokia veikla pasirodė verta atskiro paminėjimo. Beje, šios skilties informacija buvo daug nuosekliau ir aiškiau užpildyta, lyginant su aukštojo mokslo informacija.

Kalbos

Būsimi savivaldybių tarybų nariai sakėsi mokantys tokias kalbas.

 • rusų: 1916
 • anglų: 854
 • vokiečių: 432
 • lenkų: 353
 • prancūzų: 120

Kaip matome, rusų kalba dar smarkiai lenkia anglų kalbą. Na, o lietuvių kalbą, kaip užsienio kalbą, kurią moka, įvardijo 13 narių.

Individuali veikla

Mūsų atstovai savivaldybėse verslūs ir nagingi. Dažniausiai užsiima štai tokia individualia veikla:

 • Žemės ūkio veikla: 239
 • Komercinė ar gamybinė veikla: 114
 • Kita veikla: 69
 • Kūryba ar profesinė veikla: 42
 • Atlikėjo veikla: 13
 • Sporto veikla: 8

Čia žinoma tik tie niūrūs oficialūs klasifikatoriai. O po komercine ar gamybine veikla pvz. slepiasi treneriai, prekybininkai, nuomininkai, draudimo brokeriai, teisininkai, finansų tarpininkai, akinių gamintojai, knygų leidėjai, o atskiro paminėjimo nusipelnė šis diversifikuotas individualios veiklos portfelis "Mažmeninė prekyba, maitinimo paslaugos, laidojimo paslaugos".

Teistumas

Kandidato pildomoje anketoje yra toks klausimas:

89 str. 1 d. „Kiekvienas kandidatas turi viešai paskelbti, jeigu jis po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu (sprendimu) buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo nuosprendžiu (sprendimu) bet kada buvo pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo. Apie tai jis nurodo kandidato į savivaldybės tarybos narius anketoje, nesvarbu, ar teistumas pasibaigęs ar panaikintas. Rinkimų komisijos leidžiamame kandidato plakate ar plakate su kandidatų sąrašu, prie kandidato pavardės turi būti pažymėta: „Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos“. Tai pažymėti neprivaloma, jeigu asmuo okupacinio režimo teismo buvo pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybei."

Buvo labai įdomu sužinoti, kad tokių tarybų narių buvo 26 (visdar dirba 24 iš jų, 2 kadencijos nebaigė). Štai pasiskirstymas pagal partijas:

PartijaTeistų žmonių kiekis
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga6
Lietuvos socialdemokratų partija3
Partija Tvarka ir teisingumas3
Darbo partija2
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis2
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai2
Artūro Zuoko ir Vilniaus koalicija1
Koalicija "Kitaip"1
Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų Aljanso koalicija "Valdemaro Tomaševskio blokas"1
Liberalų ir centro sąjunga1
Lietuvos liaudies partija1
Naujoji sąjunga (socialliberalai)1

Aišku, skaičiai nėra ypatingai dideli, bet net ir vienas toks žmogus daro mums gėdą. Ir tik nepasakokit apie tuos teistus "už gerus darbus".

Dovanos

Nariai yra gana dosnūs - 35 149 111,00 Lt, skaičiuojant tik deklaruotas sumas, buvo deklaruota dovanojimų.

Didžiausia dovana buvo skirta Urtei Bosaitei, jos tėvo Antano Boso - nekilnojamas turtas už 1 079 670,00 Lt.

Sandoriai

Atmetus dovanas, lieka verslas. Nors turbūt ir daugelis dovanų yra verslas. Bet sandėrių, su visomis kitomis paskirtimis suma šiek tiek įdomesnė: 49,513,428.00 Lt

Dešimt didžiausių sandorių:

S.t. narysDataVeiksmasObjektasSusijusi šalisSuma
Bosas Antanas2010-01-14Teisių ir pareigų perleidimasMainaiUAB "Plienas", UAB "VLPFK"5 595 926,00 Lt
Uspaskich Viktor2010-01-25PardavimasŽ. skl. su pastatais KėdainiuoseUAB Krekenavos pašarai4 930 000,00 Lt
Gaidamavičius Juozas2010-08-17PARDAVIMASUAB "EDVERVITA" AKCIJOSVIKTORAS USPASKICH2 400 000,00 Lt
Baškienė Rasa2010-06-29PARDAVIMASAKCIJOSTHERMO FICHER SCIENTIFIC1 962 996,00 Lt
Kanopa Vytautas2009-01-01PASKOLOS GAVIMASPASKOLADNB NORD BANKAS GERKONIŲ ŽŪB1 177 582,00 Lt
Alekna Raimundas2005-01-01PASKOLAPASKOLASEB BANKAS950 000,00 Lt
Balčius Jonas2010-05-21pardavimaspastato dalisUAB Magelana900 000,00 Lt
Cibauskas Rimantas2005-12-01PASKOLOS GAVIMASPASKOLAVIRGINIJA MURAUSKIENĖ780 000,00 Lt
Kanopa Vytautas2009-01-01PIRKIMASŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖFIZINIS ASMUO744 536,00 Lt
Gedvilas Vydas2005-03-04PASKOLOS GAVIMASAB SEB BANKASVYDAS GEDVILAS736 065,00 Lt
Pielikis Vidas2008-01-01PardavimasPardavimasUAB "Agrokoncernas"728 649,00 Lt
Jundo Antonij2010-08-02pirkimasžemės ūkio technikaAB DnB NORD Bankas720 000,00 Lt
Butkus Eugenijus2010-08-18PIRKIMASTRAKTORIUSUAB DOJUS AGRO717 530,00 Lt
Dambrauskienė Kristina2010-01-01pardavimasPienas, mėsaAB "Žemaitijos pienas" fiziniai asmenys706 612,00 Lt
Pundžius Darijus2007-01-01PASKOLOS GAVIMASBANKASSWEDBANK700 000,00 Lt
Butkus Eugenijus2010-01-29PARDAVIMASKVIEČIAIUAB ŠIAURĖS VILKAS618 713,00 Lt
Gaidamavičius Juozas2010-02-18PASKOLOS GRĄŽINIMASPASKOLAAB AGR. "JOSVAINIAI"600 000,00 Lt
Dirsė Osvaldas2010-04-20PASKOLOS GAVIMASPASKOLAUAB MEDICINOS BANKAS600 000,00 Lt
Butkus Eugenijus2010-08-27PARDAVIMASRAPSASUAB AGROSPELTA522 383,00 Lt
Jakas Arvydas2010-04-14PASKOLOS GAVIMASPASKOLAKREDITO UNIJA517 920,00 Lt

Tautybės

Na, ką čia jums paįžanguot - daugiausia s.t. narių lietuviai, bet nevisi - yra ir vienas žemaitis.

 • lietuviai: 1872
 • lenkai: 93
 • rusai: 47
 • ukrainiečiai: 8
 • vokiečiai: 2

Savo tautybės nurodyti nepanoro 92 pretendentai. O po vieną atstovą turėjo šios tautybės: udmurtai, žydai, uzbekai, moldavai, italai, ingušai ir žemaičiai.

Šeima

 • Susituokę: 1658
 • Susižadėję: 1
 • Išsiskyrę: 135
 • Besiskiriantis: 1
 • Našliai: 62
 • Nevedę/netekėjusios: 122
 • Nenurodė: 142

Savivaldybių tarybų nariai turi išvis 4192 vaikus. Daugiausiai jų turi Plungės rajono savivaldybės tarybos atstovas Andriejus Stančikas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga) - 11. Antras pagal vaikų kiekį rikiuojasi Jonavos rajono taryboje dirbantis Virgilijus Šironas (TSLKD), vaikų jis turi vos (?) 7.

Vaikų kiekio pasiskirstymas per s.t. narius
VaikaiS.t. nariai
0328
1307
21047
3339
468
524
66
71
111

Verslai

Visi savivaldybių tarybų nariai turėjo deklaruoti savo interesus, kurie galimai gali turėti įtakos priimant sprendimus.

Yra visko: akcininkai, pajininkai, valdybos nariai, direktoriai, valdybos pirmininkai, skyrių vadovai ir t.t.

Bet populiariausia yra būti akcininkais: 844 žmonės arba jų sutuoktiniai yra akcininkai verslo įmonėse.

Pastabos:

 1. Kadangi rinkimų data kolkas nėra tiksliai nurodyta, spėjame, kad ji bus kovo 1 d. VRK nurodo "vasario"

Kiti pastebėjimai

 • Duomenys buvo automatizuotai surinkti iš VRK tinklalapyje pateiktų deklaracijų, kaip atskaitos tašką imant savivaldybių tarybų sudėtį.
 • Šis tinklalapis nesusijęs su jokia politine partija.
 • Surinkti duomenys iš 2011 metais pateiktų deklaracijų, todėl nuo dabartinės situacijos gali skirtis. Visgi, jeigu keičiasi turtas ir pajamos, rečiau keičiasi išsilavinimas, pomėgiai, priklausymas partijoms. Beto - po 2015 metų rinkimų, bus lengviau šią informaciją palyginti.
 • Klausimai, patarimai, pastabos ir komentarai taip pat laukiami info@freedata.lt arba Facebooke.

Pilną įstatymo tekstą galite rasti čia. O šiame sąraše neapmokestinamos pajamos pateikiamos supaprastintai:

 • įstatyme nustatytos pašalpos ir kompensacijos;
 • draudimo išmokos, atitinkančios įstatyme nustatytas sąlygas;
 • įstatyme nustatytas sąlygas atitinkančios pensijų išmokos ir pensijų anuitetai;
 • palūkanos, atitinkančios įstatyme nustatytas sąlygas;
 • pajamos, gautos kaip labdara;
 • dovanos, gautos iš sutuoktinių, vaikų, tėvų, brolių, seserų, vaikaičių ir senelių arba neviršijančios 8000 Lt per metus;
 • paveldėjimo būdu gautos pajamos, kurios yra mokesčio objektas pagal paveldimo turto mokestį reglamentuojančius teisės aktus;
 • ne individualios veiklos turto, atitinkančio įstatyme nustatytas sąlygas, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos;
 • pajamos iš žemės ūkio veiklos, atitinkančios įstatyme nustatytas sąlygas;
 • teismų priteistos sumos;
 • stipendijos, atitinkančios įstatyme nustatytas sąlygas;
 • prizai, premijos ir loterijų laimėjimai, atitinkantys įstatyme nustatytas sąlygas;
 • politinės kampanijos metu gautos ir pagal paskirtį panaudotos aukos ir dovanos;
 • dvasininkų, patarnautojų ir aptarnaujančiojo personalo išlaikymas, gautas iš religinių bendrijų, bendruomenių ir centrų;
 • pajamos, gautos kaip atlygis teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą, atitinkančios įstatyme nustatytas sąlygas;
 • tam tikros jūrininkų pajamos ir kt.