Prokuratūra

Prokuratūra padeda užtikrinti teisėtumą ir teismui vykdyti teisingumą.

Prokuratūros funkcijos


ikiteisminis tyrimas

atlieka, organizuoja ikiteisminį tyrimą ir jam vadovauja

teisėkūra

kontroliuoja ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiklą baudžiamajame procese

viešasis interesas

gina viešąjį interesą


teisėkūra

palaiko valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose teisme

teisėkūra

kontroliuoja nuosprendžių pateikimą vykdyti ir jų vykdymą

padeda

nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus


Kiek žmonių dirba prokuratūroje?

Prokuratūroje dirba

1249

darbuotojai722
prokurorų
120
prokurorų padėjėjai
407
kitų darbuotojų


Ar dideli šie skaičiai?

Palyginkime su kitomis šalimis – kiek prokurorų tenka 100 tūkst. žmonių?

Šaltinis: CEPEJ


bėda

Taip, supratote teisingai, šie skaičiai yra blogi. Ir taip, estai mus vėl lenkia. Su šiais skaičiais esame labiau Rusija nei Vakarų Europa.

prokurorų mažėja

Bet situacija gerėja - visų šalių duomenys 2012 metų. Tuomet prokurorų dar turėjome 767. Šiandien jau turime 722, taigi 45 mažiau.prokurorų mažėja

Būtina pastebėti ir tai, kad šalyse, kur prokurorų skaičius mažesnis, policija ir kitos ikiteisminio tyrimo įstaigos yra stipresnės (prisiminkime Komisarą Reksą ir Kobrą 11) ir turi platesnius procesinius įgaliojimus.

vėl tie estai

Estija lenkia Lietuvą ir Latviją, dėl to, kad plačiai taiko supaprastintą tyrimo procesą. Mūsų prokuratūra, taip pat eina šiuo keliu ir kai kuriose apygardose jau matyti geras rezultatas.


Iš ko susideda prokuratūra?

Generalinė prokuratūra

Vilniaus apygardos prokuratūra Kauno apygardos prokuratūra Klaipėdos apygardos prokuratūra Šiaulių apygardos prokuratūra Panevėžio apygardos prokuratūra


Kada susidursi su prokuroru?


liūdėjai

Tave apvogė, sumušė, nužudė, apgavo

mušei

Tu apvogei, sumušei, nužudei, apgavai

matei

Tu matei, kai vogė, mušė, žudė, apgavo


2014-ųjų vasara Ką prokurorai veikė, kol tu ilsėjais?


vasara

99,1%

bylų, pasiekusių teismą, nebuvo grąžintos papildomam tyrimui


Kaip išmatuoti prokuratūros darbą?

Natūralu, kad visuose Lietuvos regionuose nėra tiek pat nusikaltimų - vienas rajonas geresnis už kitą. Lygiai kaip Naujininkai nėra tas pats, kas Žvėrynas, taip ir Telšių rajonas nėra toks pats kaip Šalčininkų (detaliau NVŽR GIS). Tad kaip objektyviai įvertinti prokurorų darbo efektyvumą?

Mūsų nuomone, preliminarų įvertinimą galima gauti skaičiuojant ištirtų veikų ir darbuotojų santykį.


Pasvalys

Efektyviausiai dirba

Pasvalio r. prokurorai

Jie šiemet ištyrė 637 nusikalstamas veikas.
T.y. 211,28 veikos vienam darbuotojui.

Ne taip efektyviai dirba

Druskininkų m. prokurorai

Jie šiemet ištyrė 188 nusikalstamas veikas.
T.y. 55,41 veikos vienam darbuotojui.

Lazdijai

Duomenų lentelė


Šiukštu būtų toje pačioje skalėje vertinti dideles ir mažas prokuratūros dalis. Visi specializuoti apygardos prokuratūros padaliniai dirba su žymiai sudėtingesniais nusikaltimais, todėl būtina ir vertinti juos atskirai.

Šiauliai

Efektyviausiai dirba

Šiaulių apygardos prokuratūra

Čia šiemet ištirta 6429 nusikalstamos veikos.
T.y. 78,05 veikos vienam darbuotojui.

Ne taip efektyviai dirba

Vilniaus apygardos prokuratūra

Čia šiemet ištirta 9487 nusikalstamos veikos.
T.y. 58,38 veikos vienam darbuotojui.

Vilnius

Duomenų lentelė


Šiemet Lietuvoje ištirta

Bendras vaizdas mums rodo, kad viso iki lapkričio mėnesio jau ištirta 38020 nusikalstamos veikosKuo skiriasi apygardos prokuratūros


Apie šį projektą


Šis projektas sukurtas bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra, analizuojant jų pateiktus duomenis.


Artimiausiu metu prokuratūra planuoja šiuos duomenis reguliariai skelbti savo tinklalapyje. Taigi, išvysime dar vieną naują atvirų duomenų sąsają.


Šiuo metu prokuratūra yra pasiryžusi eiti skaidrumo ir atvirumo keliu.


Mūsų tikslas išgliaudyti duomenis ir pateikti įžvalgas, kurios padėtų visuomenei geriau suprasti prokuratūros paskirtį, funkciją ir rezultatus.

Generalinė prokuratūra