Kultūros projektų finansavimas iš Lietuvos kultūros tarybos skiriamų pinigų


Lietuvos kultūros taryba paskelbė pirmojo 2015 m. kvietimo rezultatus ir pasidalino su mumis žaliais duomenimis, idant galėtume atlikti vizualizaciją.
Iš viso pirmajame 2015 m. finansavimo etape LKT finansavo 1316 projektus, jiems paskirstydama €9 796 486,24.
Čia pateikiame galimybe peržiūrėti ir analizuoti finansuojamas sritis, projektų rengėjų išsikeltus prioritetus bei finansavimo apimtis.

Manome, kad svarbu paminėti - visų projektų, kurie prašė paramos bendra planuojama apimtis net €73 401 131,04. Iš šios sumos €46 279 404,47 buvo paprašyti iš Lietuvos kultūros tarybos. Pastaroji išskirstė paramai €9 796 486,24. Taigi, kultūros finansavimas iš LKT lėšų siekia 21,17%.


Ar paraiška buvo finansuota?
Finansavimo sumos rėžiai
Veiklos forma

Sritys

Programos ar prioritetai?

Vienos paraiškos pretendavo į tam tikras finansuojamas programas, o kitos išsikėlė savo projektams vienokius ar kitokius projektus.

Prioritetai

Kiek paraiškų pretendavo į vieną ar kitą prioritetą


rodoma iš įrašų | Atstatyti
Finansavimo suma: €